Tietosuojaseloste

Masor Works Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 1.5.2018

Masor Works kerää asiakastietorekisteriinsä tietoja asiakkaista yhteydenpitoa ja viestintää sekä asiakassuhteen hoitamista varten.

 1. Asiakastietorekisterin pitäjä
  Masor Works Oy 

  Juurakkotie 3, 37150 Nokia.
  Y-tunnus: 2288147-8
 2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
  Mika.makela@masorworks.fi
 3. Henkilötietorekisterin nimi
  Masor Works Oy:n asiakastietorekisteri
 4. Rekisterin käyttötarkoitus
  Masor Works Oy käyttää asiakastietorekisterin tietoja asiakasyhteydenpitoon ja viestintään sekä asiakassuhteen hoitamiseen.
 5. Asiakastietorekisterin tietosisältö
  Tietosisältö kattaa asiakkaalta itseltään saadut tiedot
  – Yrityksen nimi,
  – Yhteystiedot
  – Y-tunnus
  – Yhteyshenkilöt (kaupallinen, tekninen, laskutus)
  – Yhteyshenkilöiden tiedot: nimi, sähköposti, työpuhelin, titteli/vastuualue, kieli
  – Laskutustiedot
  Asiakas on vastuussa tietojen oikeellisuudesta ja niiden päivittämisestä tarpeen mukaan. Jatkuva, automaattisesti keräytyvä tietosisältö käsittää historian tehdyistä tarjouksista, kaupoista, projekteista sekä niihin liittyvistä yhteydenpidoista. Kolmansilta osapuolilta hankittava tieto voi käsittää luottotietoja tai muita vastaavia, joita kolmannet osapuolet tuottavat yleisinä yritystietopalveluina. Tarkistuksia voidaan tehdä myös yleisistä julkishallinnon lähteistä.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakastietorekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen kautta.
 7. Tietojen luovuttaminen 
  Asiakastietorekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Masor Works Oy suhtautuu vakavasti henkilötietojen salassapidon turvaamiseen. Käytämme hallinnollisia, fyysisiä ja elektronisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä. Asiakastietorekisterin tiedot ovat tallennettuina tietokantaan, jota ovat oikeutettuja käyttämään vain ennalta määritellyt henkilöt käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämällä. Tietokanta on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin pääsevät vain ennalta nimetyt henkilöt.
  Masor Works ei koskaan luovuta, myy tai vaihda asiakastietorekisterin tietoja markkinointitarkoituksiin Masor Worksin ulkopuolelle. Vaikka pyrimme varmistamaan henkilötietojen eheyden, ja turvallisuuden, emme voi taata, että käytetyt turvatoimet estävät kolmansia osapuolia ja niin kutsuttuja hakkereita pääsemästä käsiksi henkilötietoihin laittomasti.
  Ilmoitamme rekisteröidyille lain vaatimalla tavalla kaikista salaamattomien, elektronisesti tallennettujen henkilötietojen suojaukseen, salassapitoon tai eheyteen liittyvistä rikkomuksista tarkoituksenmukaiseen aikaan ja ilman kohtuutonta viivettä tavalla, joka vastaa lain täytäntöönpanon tarpeita tai rikkomuksen laajuuden määrittämistä ja tietojärjestelmän kohtuullisen eheyden palauttamista.
  Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään.
 1. Rekisteröidyn kielto-oikeus suoramarkkinointiin
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti.
 2. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja oikeus tietojen oikaisuun
  Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, sekä oikeus pyytää rekisteristämme henkilötietonsa nähtäväksi. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon oikaisua.
 3. Oikeus tietojen poistamiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista asiakastietorekisteristä lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:
  -asiakkaalla on käynnissä oleva asia Masor Worksin kanssa
  -asiakkaalla on avoin hanke Masor Worksin kanssa
  -asiakkaalla on maksamatonta velkaa Masor Worksille
  -jos asiakas on käyttänyt väärin tai epäillään käyttäneen väärin Masor Worksin palveluja viimeisen neljän vuoden aikana.
 4. Toiminta-ohjeet:
  – Koskien henkilötietojen tarkistus-, oikaisu- ja/tai poistamispyyntöjä, ota ensin henkilökohtaisesti yhteyttä Masor Works Oy:n asiakasrekisterin yhteyshenkilöön.
  – Sovi tarvittaessa tapaamisaika käsittelyä varten. Mahdollisessa tapaamisessa käsitellään pyyntöön liittyvät asiat.
  – Masor Works Oy:llä on oikeus kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
 5. Tietosuojakäytännön päivittäminen
  Masor Works päivittää tietosuojakäytäntöä tarvittaessa. Viimeisin versio on aina nähtävillä Masor Worksin nettisivuilla.

Masor Works Oy:n markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 24.5.2018

Masor Works kerää markkinointirekisteriinsä tietoja henkilöistä asiakassuhteiden hoitamista ja viestintää sekä markkinointitarkoitusta varten.

 1. Asiakastietorekisterin pitäjä
  Masor Works Oy 

  Juurakkotie 3, 37150 Nokia.
  Y-tunnus: 2288147-8
 2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
  Mika.makela@masorworks.fi
 3. Henkilötietorekisterin nimi
  Masor Works Oy:n markkinointirekisteri. Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme, potentiaalisten asiakkaidemme sekä yhteistyökumppaneidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.
 4. Rekisterin käyttötarkoitus
  Masor Works Oy käyttää markkinointirekisterin tietoja asiakassuhteiden hoitamiseen ja viestintään sekä markkinointitarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutetut intressimme ylläpitää liikesuhteita sekä markkinoida ja viestiä tuotteistamme ja palveluistamme. Lähetämme rekisteröidyille myös suoramarkkinointikirjeitä, jotka rekisteröity voi halutessaan kieltää. Käsittelemme henkilötietoja sovellettavan lainsäädännön ja yleisen tietosuojasäädöksen (GDPR) mukaisesti.
 5. Markkinointirekisterin tietosisältö
  Keräämme henkilöiden nimi-, sähköposti- ja muita heidän jättämiään tietoja. Evästeiden avulla saamme verkkosivuiltamme vierailijoista mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tavoitteenamme on näin kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti. Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
  – Henkilön nimi,
  – Henkilön edustama yritys
  – Sähköposti
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Markkinointirekisterin tiedot kerätään pääasiassa henkilöltä itseltään. Tietoja saadaan myös Masor Works Oy:n verkkosivuilta (yhteydenottolomake ja tarjouspyyntölomake). Muita tietolähteitä ovat erilaiset asiakas- ja yhteystyökontaktit sekä henkilökohtainen myyntityö. Seuraamme myös evästeitä ja vierailu nettisivuillamme jättää jäljen, IP-osoitteen Henkilötietoja voidaan joskus ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös ulkopuolisista rekistereistä.
 7. Tietojen luovuttaminen
  Markkinointirekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Masor Works Oy suhtautuu vakavasti henkilötietojen salassapidon turvaamiseen. Käytämme hallinnollisia, fyysisiä ja elektronisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä. Markkinointirekisterin tiedot ovat tallennettuina tietokantaan, jota ovat oikeutettuja käyttämään vain ennalta määritellyt henkilöt käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämällä. Tietokanta on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin pääsevät vain ennalta nimetyt henkilöt.
  Masor Works ei koskaan luovuta, myy tai vaihda markkinointirekisterin tietoja markkinointitarkoituksiin Masor Worksin ulkopuolelle. Vaikka pyrimme varmistamaan henkilötietojen eheyden, ja turvallisuuden, emme voi taata, että käytetyt turvatoimet estävät kolmansia osapuolia ja niin kutsuttuja hakkereita pääsemästä käsiksi henkilötietoihin laittomasti.
  Ilmoitamme rekisteröidyille lain vaatimalla tavalla kaikista salaamattomien, elektronisesti tallennettujen henkilötietojen suojaukseen, salassapitoon tai eheyteen liittyvistä rikkomuksista tarkoituksenmukaiseen aikaan ja ilman kohtuutonta viivettä tavalla, joka vastaa lain täytäntöönpanon tarpeita tai rikkomuksen laajuuden määrittämistä ja tietojärjestelmän kohtuullisen eheyden palauttamista.
  Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään.
 1. Rekisteröidyn kielto-oikeus suoramarkkinointiin
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti.
 2. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja oikeus tietojen oikaisuun
  Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, sekä oikeus pyytää rekisteristämme henkilötietonsa nähtäväksi. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon oikaisua.
 3. Oikeus tietojen poistamiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista markkinointirekisteristä.
 4. Toiminta-ohjeet:
  – Koskien henkilötietojen tarkistus-, oikaisu- ja/tai poistamispyyntöjä, ota yhteyttä Masor Works Oy:n asiakasrekisterin yhteyshenkilöön.
 5. Tietosuojakäytännön päivittäminen
  Masor Works päivittää tietosuojakäytäntöä tarvittaessa. Viimeisin versio on aina nähtävillä Masor Worksin nettisivuilla.